Hiệp định thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương (TPP)
Ngày đăng: 02/06/2016 - Số lần đọc: 1377
Cựu Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Việt Nam rất quan trọng với Mỹ VietTimes -- Việt Nam là nước có trình độ phát triển thấp nhất, lại đang trong quá trình chuyển đổi mà vẫn tham gia được một hiệp định toàn diện, chất lượng cao sẽ...
Làm sao để có Kỹ năng ra quyết định?
Ngày đăng: 16/04/2014 - Số lần đọc: 1748
Quản lý nói chung và quản lý trong công việc nói riêng chưa bao giờ là điều dễ dàng, bởi lẽ 1 quyết định của người lãnh đạo dù đúng hay sai đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến cả tập thể lẫn cá nhân người ra quyết định. Khi đó, kỹ năng ra quyết định của người quản lý sẽ đóng vai...
Uy tín ngân hàng
Ngày đăng: 08/08/2013 - Số lần đọc: 855

Uy tín của ngân hàng được đặt lên hàng đầu khi người ta lựa chọn nơi gửi gắm tài sản, nơi cung cấp nguồn vốn, nơi để đầu tư hay bảo lãnh cho các hợp đồng...

Hiệp định thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương (TPP)
Ngày đăng: 02/06/2016 - Số lần đọc: 1377
Cựu Bộ trưởng Trương Đình Tuyển: Việt Nam rất quan trọng với Mỹ VietTimes -- Việt Nam là nước có trình độ phát triển thấp nhất, lại đang trong quá trình chuyển đổi mà vẫn tham gia được một hiệp định toàn diện, chất lượng cao sẽ là một hình mẫu để Mỹ thúc đẩy các nước khác trên vành...